Co můžete očekávat

Psycholog (terapeut) využívá své znalosti a zkušenosti tím, že pomáhá klientovi uvědomit si více věcí ohledně jeho problému a jeho osobnosti a eventuelně pomáhá dělat kroky ke změnám, ke kterým se klient sám na základě společné práce odhodlá. Nevystupuje jako ten, který ví, jak by měl klient žít, co je pro něj nejlepší, není tedy odborníkem na jeho život.

Hlavním obsahem společné práce je to, co klient „přináší“ jako svůj problém, o kterém chce mluvit. Terapeut to s ním sdílí, vede ho, reflektuje to, co vidí, slyší, co sám v tu chvíli s klientem prožívá. Převažující formou je dialog, ale někdy se využívají i některé techniky. Terapeut vytváří podpůrné prostředí, zdůrazňuje potřeby klienta a pomáhá k jejich uvědomění. Terapeut má odpovědnost za svůj díl práce, klient za svůj díl.

Na prvním nebo druhém sezení se ujasňují podmínky práce (domluva o ceně za služby, časové perspektivě společné práce a setkávání) a tzv. terapeutický cíl – tj. to, co klient od práce očekává, k čemu by chtěl dojít (terapeut mu to pomáhá zformulovat). Cíl může být později po dohodě změněn či doplněn.

Někdy přichází klient s určitou představou o sobě, o povaze problému, o druhých, ale postupně přichází na to, že je to jinak. Terapeut zde není proto, aby klientovi potvrdil jeho vidění světa, ale aby mu umožnil si svoje představy ověřit, prozkoumat, konfrontovat. Proto se může stát, že klient odchází s “něčím” jiným, než si myslel že „dostane“.

Podoba společné práce se odvíjí jednak podle povahy problému, ale také podle časové perspektivy – kolik času (společných sezení) je klient “ochoten” do práce investovat. Jinak vypadá práce v podobě psychologického poradenství či krizové intervence (několik sezení zaměřených na „problém“) a jinak dlouhodobá práce, kdy se pracuje s tématy, které mají vztah s historií klienta, s jeho dětstvím, dlouhodobějším vývojem problému.

Rozhodnutí se k práci na sobě, obnáší ochotu otevírat se a konfrontovat i s věcmi (fakty, pocity), které nemusí být příjemné, ale jejichž objevení, znovuprožití a zpracování může pomoci k znovuobnovení duševní rovnováhy či zlepšení kvality života.

Objednání na sezení+420 724 053 530
Napište mikontakt@psycholog-praha.net
Psychoterapie PrahaBelgická 23, Praha 2